Termeni și Condiții

Condiții Generale pentru utilizarea site-ului Antivirus Shop by INTERCRISantivirus.interdata.ro

Introducere

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului antivirus.interdata.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

Definitii si termeni

Antivirus Shop – este denumirea comercială a S.C. INTERCRIS SRL, persoană juridică română, având sediul social în Constanța, str. Bogdan Vodă nr.11, având număr de ordine în Registrul Comerțului J13/3436/1991 și codul unic de înregistrare fiscală RO1883040;

Vânzător – Antivirus Shop sau orice partener al INTERCRIS SRL;

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă;

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Antivirus Shop (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între Antivirus Shop și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont;

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni și Condiții;

Nume Utilizator – pseudonim prin care un anumit Client/Cumpărător poate accesa secțiunea Contul meu de pe Site. Acesta este asociat informațiilor din Site ale Clientului/Cumpărătorului;

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (comenzi, facturi fiscale, garanții produse, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate;

Coșul de cumpărături – secțiune din Cont care permite Clientului/Cumpărătorului să adauge Produse sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior;

Site – magazinul online găzduit la adresa web: https://antivirus.interdata.ro și subdomeniile acestuia;

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Produse și/sau Servicii de pe Site;

Produse și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat;

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Produse și/sau Servicii avănd un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător;

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezență fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului;

Conținut – reprezintă:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • informațiile oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentul document, Termeni și Condiții;

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Produse și Servicii adaugate în secțiunea “Cont/Coșul de cumpărături”, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie;

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Produs și/sau Serviciu de către Antivirus Shop, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate caracteristicile Produselor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Preț de Vănzare – reprezintă contravaloarea Produsului, pretinsă și solicitată de către Vânzător, Cumpărătorului, evidențiată corespunzător acestora în pagina de produs din Site. Prețul de Vânzare este valabil în limita stocului disponibil al Produsului/Serviciului sau a disponibilității acestuia la Producător.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (prin e-mail) sau telefonic.

Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Produse și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Produsele achiziționate.

POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

Pentru motive justificate Antivirus Shop își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Antivirus Shop. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul poate adresa un email către Antivirus Shop, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor menționate anterior.

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta, telefonic sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Antivirus Shop poate publica pe Site informații despre Produse și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Antivirus Shop are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp sau în limita stocului disponibil.

Toate tarifele aferente Produselor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A..

În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Antivirus Shop, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Conținut în orice alt context decâ cel original intenționat de Antivirus Shop, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Antivirus Shop asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Antivirus Shop.

Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența acestui Document, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Antivirus Shop și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Antivirus Shop cu referire la acel Conținut.

Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale și numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

În cazul în care Antivirus Shop conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Antivirus Shop pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conținut transmis către Client/Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Antivirus Shop și/sau al angajatului Antivirus Shop care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

COMANDA

Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda făcând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adaugat în coșul de cumpărături, un Produs și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Produs/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului/Serviciului.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Antivirus Shop, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Produs sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Produs sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

 • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Produs – în cazul în care Cumparatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;
 • ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea anunța Vânzătorul asupra acestui aspect.

În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării acestuia de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

 • pentru Comenzile achitate cu card bancar -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
 • pentru Comenzile achitate cu ordin de plată -> prin virament bancar în contul din care a fost efectuată plata;

Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Produsele (se va lua data cea mai recentă).

Daca Produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca și nou (ambalaj deschis, accesorii lipsă, Produsul este deteriorat), ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă pentru readucerea Produsului în stadiul inițial, după caz, sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca resigilat sau, la solicitarea Cumpărătorului, vom reexpedia Produsul, cheltuielile de livrare fiind suportate de către Cumpărător.

În cazul în care un Produs și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Produsului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

PRODUSE/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
 • furnizarea de Produse și/sau Servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de Produse confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

CONFIDENȚIALITATE

Antivirus Shop va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda sau Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, in interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Antivirus Shop nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

COMUNICĂRI COMERCIALE

Cumpărătorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, printr-o cerere transmisa Vânzătorului prin e-mail.

În urma achiziționării unui Produs sau Serviciu, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Clientului Comunicări Comerciale cu privire la:

 • sugestii de Produse sau Servicii recomandate a fi utilizate împreună cu Produsul sau Serviciul achiziționat.

Pentru îmbunătățirea ofertei de Produse și Servicii precum și a experienței de cumpărare, Vânzătorul poate folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile Cumpărătorului/Clientului la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea acestuia și nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Cumpărătorul/Clientul poate obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin contactarea Antivirus Shop.

FACTURARE – PLATĂ 

Prețurile Produselor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.antivirus.interdata.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Produse și/sau Servicii vândute de Antivirus Shop, precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

Datele cardului de plată ale Cumpărătorului nu vor fi accesibile Antivirus Shop și nici nu vor fi stocate de către Antivirus Shop, ci de către procesatorul de plăți integrat în Site, entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Antivirus Shop furnizează serviciul în domeniul înregistrării și stocării datelor cardului de plată a Cumpărătorului prin intermediul entității autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card, MyPOS, o platformă specializată în administrarea plăților electronice.

Datele cu caracter personal conținute în baza de date vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile, în special Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, care abrogă Directiva 95/46 / CE (denumit în continuare „GDPR”). Antivirus Shop, în calitate de operator al datelor personale conținute în baza de date, încredințează MyPOS prelucrarea datelor menționate mai sus, în scopul necesar prestării serviciilor de plăți online.

Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor, Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de exemplu, să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

LIVRAREA PRODUSELOR

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

GARANȚII

Toate Produsele comercializate de către Antivirus Shop beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

TRANSFERUL PROPRIETĂȚII PRODUSELOR

Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpăratorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Prin crearea și utilizarea Contului, Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (nume utilizator și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor,  Cumpărătorul accepta în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenii și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienților/Cumpărătorilor de la momentul afișării în Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

SCRIEREA DE REVIEW-URI ȘI COMENTARII

Scrierea de Review-uri și Comentarii se poate face, de către Clienți/Cumpărători, în secțiunea “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.
În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu pe Site, Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

Fiecare Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review-uri/Comentarii în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

 • să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
 • să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, desi nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);
 • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Client/Cumpărător;
 • să se asigure ca informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 • sa folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promoveaza vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
 • să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
 • să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoara aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;
 • să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii care să conțină materiale de natură publicitară;
 • să nu utilizeze Review-ul/Comentariul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul. În acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

Pe lângă o evaluare realistă critică, în momentul înscrierii unui Review, Clientul/Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

Când un Review/Comentariu este semnalat de către un Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termenii și Condițiile din acest Document.

În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenilor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii în secțiunea “Review-uri”.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Secțiunea Politica de Confidențialitate conține informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

Secțiunea Politica de Cookie-uri conține informații referitoare la cookie-urile folosite și modul de utilizare a acestora și face parte din prezentul Document.

FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Constanța.

Data ultimei actualizări: 23.11.2021